BPH

Is BPH een vorm van kanker?

Nee, BPH (benigne prostaathyperplasie) is een goedaardige aandoening en houdt geen verband met prostaatkanker. BPH kan echter wel aanzienlijke invloed uitoefenen op de kwaliteit van leven van mannen. BPH is GEEN vorm van kanker.

Wat gebeurt er als BPH niet behandeld wordt? Zijn er risico's op lange termijn?

Als BPH onbehandeld wordt gelaten, kan dit leiden tot permanente beschadiging van de blaas.1 Wanneer de blaas niet volledig geleegd wordt, kan het risico van het ontstaan van urineweginfecties (UTI's, urinary tract infections) toenemen.2 Ook kunnen in de loop van de tijd andere ernstige problemen ontstaan, waaronder blaasstenen, bloed in de urine, incontinentie of urineretentie.2

Wanneer moet ik een behandeling voor BPH proberen te vinden?

U zult mogelijk een behandeling voor BPH willen vinden als u symptomen van BPH hebt, zoals dringende aandrang om te plassen, moeite om de urinestroom op gang te krijgen, de behoefte om te persen tijdens het plassen, druppelen, het gevoel dat de blaas niet leeg is na het plassen, zwakke urinestroom, veelvuldiger plassen, veelvuldig ’s nachts plassen, branderig gevoel of pijn bij het plassen.3

Behandeling

Wie komt in aanmerking voor een behandeling met het UroLift®-systeem?

U komt mogelijk in aanmerking als u een man bent, in de leeftijd van 45 jaar of ouder, en symptomen met betrekking tot BPH hebt. Praat met uw uroloog om te zien of een behandeling met het UroLift®-systeem geschikt is voor u. Als u naar bekend een allergie hebt voor nikkel, titaan of roestvrij staal, dient u met uw arts over uw allergie te praten voordat u met het UroLift-systeem wordt behandeld.

Waaruit bestaat de behandeling met het UroLift-systeem?

Het door UroLift-systeem is de enige behandeling waarbij de PUL-ingreep (prostatische urethra-lift) wordt toegepast. De behandeling met het UroLift-systeem is een bewezen, minimaal invasieve methode voor de behandeling van symptomen van de onderste urinewegen als gevolg van benigne prostaathyperplasie (BPH) die het mogelijk maakt voor mannen om het gebruik van BPH-medicatie te staken en een grote chirurgische ingreep te vermijden. De permanente implantaten van het UroLift-systeem, geplaatst tijdens een minimaal invasieve poliklinische ingreep, verlichten prostaatobstructie en openen de urinebuis onmiddellijk zonder prostaatweefsel weg te snijden, te verhitten of te verwijderen.

Zoals bij alle medische ingrepen kunnen de individuele resultaten variëren, Praat met uw uroloog om te zien of een behandeling met het UroLift-systeem geschikt is voor u. De meest veelvoorkomende bijwerkingen zijn licht tot matig van aard en zijn onder meer: pijn of branderig gevoel bij het plassen, bloed in de urine, bekkenpijn, dringende aandrang om te plassen en/of onvermogen om de aandrang te weerstaan. De meeste symptomen verdwijnen binnen twee tot vier weken na de ingreep.

Hoe werkt het UroLift-systeem?

Het UroLift-systeem bestaat uit een plaatsingshulpmiddel en zeer kleine permanente implantaten.

  • Het UroLift-plaatsingshulpmiddel wordt via de geblokkeerde urinebuis geplaatst.
  • Er worden kleine UroLift-implantaten geplaatst om het vergrote prostaatweefsel omhoog of opzij te houden. Via een kleine naald die uit het plaatsingshulpmiddel tevoorschijn komt, worden de implantaten in de prostaat geplaatst.
  • Het UroLift-plaatsingshulpmiddel wordt verwijderd, waardoor een open urinebuis ontstaat die verlichting van symptomen biedt.

Eén uniek aspect van het UroLift-systeem is dat het een herbehandeling of BPH-behandeling zoals TURP of een laserbehandeling niet uitsluit, als dit in de toekomst nodig zou zijn.

Is de behandeling permanent of kan het systeem worden verwijderd?

De implantaten zijn bedoeld om permanent te zijn. Het implantaat bestaat uit de gebruikelijke chirurgische materialen voor implantaten: een nitinol ankertje, een roestvrijstalen urinebuisankertje en een hechtdraad van polyethyleen waarmee de twee ankertjes bij elkaar worden gehouden. Uw arts kan het urinebuisimplantaat zo nodig verwijderen. De hechtdraad kan worden doorgesneden en het urinebuiseindstuk kan met een standaardgrijpinstrument worden teruggehaald. Het ankertje blijft op zijn plaats in het lichaam.

Wie voert de behandeling met het UroLift-systeem uit?

Een uroloog, een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van aandoeningen van het urinestelsel en de geslachtsorganen, gebruikt het UroLift-systeem voor het behandelen van plasklachten als gevolg van BPH. De uroloog ondergaat een uitvoerige training alvorens het UroLift-systeem te gebruiken.

Zoek een arts die het UroLift-systeem gebruikt..

Het UroLift-systeem

Wat is het UroLift-plaatsingshulpmiddel?

Het UroLift-plaatsingshulpmiddel is een voor eenmalig gebruik bestemd, steriel medisch hulpmiddel met één UroLift-implantaat. Patiënten hebben gewoonlijk4-6 implantaten nodig tijdens een behandeling met het UroLift-systeem. Het plaatsingshulpmiddel wordt onder visualisatie met een cystoscoop via een rigide huls door de plasbuis ingebracht om de te behandelen geblokkeerde plaats te bereiken.

Zie Ingreep en hulpmiddel voor meer informatie.

Wat is het UroLift-implantaat?

De UroLift-implantaten zijn kleine permanente implantaten die de blokkerende prostaatkwabben bij elkaar vandaan houden. Ze worden geplaatst via een naald die tevoorschijn komt uit het plaatsingshulpmiddel. Elk implantaat is vervaardigd van veelvuldig gebruikte materialen voor implantaten: nitinol, roestvrij staal en hechtdraad. Gewoonlijk worden4-6 implantaten in de prostaat geplaatst.

 

Zie Ingreep en hulpmiddel voor meer informatie.

Wat u kunt verwachten

Welke onderzoeken moet ik vóór de behandeling met het UroLift-systeem ondergaan?

Uw arts zal vaststellen welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd. De arts vraagt u waarschijnlijk om een vragenlijst in te vullen om uw symptomen te beoordelen; deze vragenlijst wordt de IPSS-score (internationale prostaatsymptoomscore) genoemd. Daarnaast zijn een aantal veelvuldig uitgevoerde onderzoeken de volgende: een digitaal rectaal onderzoek (DRE, digital rectal exam), transrectale echografie (TRUS, transrectal ultrasonography), echografie van de blaas, en urineonderzoek.

Wat kan ik tijdens de behandeling verwachten? Doet het pijn? Hoelang duurt het?

Als u en uw arts besluiten dat een behandeling met het UroLift-systeem geschikt is voor u, geeft uw arts u uitgebreider informatie met betrekking tot de behandeling. In het algemeen is het UroLift-systeem een minimaal invasieve behandeling die een minimale recuperatietijd met zich meebrengt. Uw arts gebruikt het UroLift-plaatsingshulpmiddel om permanente implantaten te plaatsen om de obstructie te verlichten die veroorzaakt wordt doordat de vergrote prostaat druk uitoefent op de urinebuis. De ingreep, die gewoonlijk minder dan een uur duurt, kan worden uitgevoerd onder lokale of algehele anesthesie en u krijgt mogelijk medicatie om het u tijdens de behandeling comfortabel te maken. Dit helpt gewoonlijk om ongemak tijdens de ingreep tot een minimum te beperken, hoewel iedereen pijn en ongemak anders ervaart. Gewoonlijk hebt u geen katheter nodig en hoeft u na de behandeling niet in het ziekenhuis te overnachten.4

 

Wat gebeurt na de behandeling, tijdens de herstelperiode? Is er medicatie nodig?

Na de behandeling gaan patiënten gewoonlijk dezelfde dag naar huis, zonder katheter. De recuperatietijd na deze behandeling is minimaal en bij vele patiënten vindt al na 2 weken symptoomverlichting plaats. Tijdens de herstelperiode hebben patiënten mogelijk enig ongemak bij het plassen. De meest veelvoorkomende bijwerkingen zijn wellicht bloed in de urine, enige pijn of ongemak bij het plassen, een grotere aandrang tot plassen en ongemak in het bekken die gewoonlijk binnen twee tot vier weken na de ingreep verdwijnen.

Wat gebeurt er als de implantaten verwijderd moeten worden?

Het implantaat bestaat uit de gebruikelijke chirurgische materialen voor implantaten: een nitinol ankertje, een roestvrijstalen ankertje en een hechtdraad van polyester waarmee de twee ankertjes bij elkaar worden gehouden. Uw arts kan het urinebuisimplantaat zo nodig verwijderen.

Heeft de behandeling een effect op mijn seksueel functioneren?

Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat de behandeling met het UroLift-systeem geen nieuwe, aanhoudende gevallen van erectie- of ejaculatiestoornis veroorzaakt.4 Dat kan niet altijd worden gezegd van andere therapieën voor BPH zoals TURP, laserbehandelingen of zelfs medicatie.

Maken de implantaten het moeilijk om een MRI te ondergaan?

Niet-klinische onderzoeken hebben aangetoond dat het UroLift-implantaat MR Conditional (MR-veilig onder bepaalde omstandigheden) is. Een patiënt met dit hulpmiddel kan onmiddellijk na plaatsing veilig worden gescand in een MR-systeem dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • statisch magnetisch veld van ten hoogste 3,0 tesla
  • maximale ruimtelijke veldgradiënt van 1.500 gauss/cm (15 T/m) (geëxtrapoleerd)
  • maximale, door het MR-systeem gemelde, over het gehele lichaam gemiddelde specifieke absorptiewaarde (SAR) van 4 W/kg gedurende 15 minuten continu scannen (d.w.z. per pulssequentie) (in de gebruiksmodus van het eerste niveau)

Onder de hierboven gedefinieerde scanomstandigheden zal het UroLift-implantaat na 15 minuten continu scannen (d.w.z. per pulssequentie) naar verwachting een maximale temperatuurstijging van 2,4 °C teweegbrengen.

Bij niet-klinische tests doet het door het hulpmiddel veroorzaakte beeldartefact zich voor op een afstand van ongeveer 15 mm van het UroLift-implantaat bij scans met een gradiëntecho-pulssequentie en een MR-systeem van 3,0 tesla.

De veiligheid van het plaatsingssysteem is niet geëvalueerd in de MR-omgeving en daarom mag het plaatsingssysteem niet in de MR-omgeving worden gebruikt.

Er worden implantatiekaarten voor de patiënt verstrekt om de patiënt te informeren dat het UroLift-implantaat MR Conditional (MR-veilig onder bepaalde voorwaarden) is en alleen onder specifieke MR-omstandigheden veilig kan worden gescand.

Als u vragen over MRI-veiligheid hebt, raadpleeg dan uw arts.

Ook kunt u de afdrukbare versie van onze MRI-kaart voor de patiënt downloaden.

Hebben de UroLift-implantaten effect op een digitaal rectaal onderzoek (DRE)?

Naar verwachting veroorzaken de implantaten geen problemen bij een DRE. De implantaten worden aan de anterieure zijde (voorkant) van de prostaat geplaatst en een DRE wordt aan de posterieure zijde (achterkant) van de prostaat uitgevoerd.

Klinisch

Hoe doet de behandeling met het UroLift-systeem het in vergelijking met andere behandelopties?

De behandeling met het UroLift-systeem is een veilige, effectieve behandeling voor symptomen met betrekking tot BPH gebleken. Het risicoprofiel van het systeem is beter dan dat van de meeste traditionele chirurgische opties, en patiënten melden betere symptoomverlichting dan bij gebruik van medicatie.4 In het grote centrale onderzoek over het UroLift-systeem waren er geen gevallen van nieuwe, aanhoudende erectiestoornis of ejaculatiestoornis.4

 

Zie onze Behandelopties voor meer informatie.

Wat is er beschikbaar aan klinische gegevens?

Wij hebben meer dan 25 peer-reviewed publicaties waarin wordt aangetoond dat het UroLift-systeem veilig en effectief is. De verbetering van plasklachten, zoals te zien aan de hand van een verlaging van de IPSS (internationale prostaatsymptoomscore), is consequent gebleken in de diverse onderzoeken, met snelle verlichting na slechts twee weken en een aanhoudend effect over een periode van vijf jaar.5

Zie onze Publicaties voor meer informatie.

Wat zijn de bijwerkingen?

In onze klinische onderzoeken waren de meest veelvoorkomende bijwerkingen licht tot matig van aard en waren onder meer: pijn of branderig gevoel bij het plassen, bloed in de urine, bekkenpijn, dringende aandrang om te plassen en/of onvermogen om de aandrang te weerstaan. De meeste symptomen verdwenen binnen twee tot vier weken na de ingreep.4