NB: De namen en bijzonderheden zijn uitsluitend ter informatie gegeven. Beslissingen omtrent de keuze van de arts en de behandeling zijn de verantwoordelijkheid van de patiënt; dit geldt tevens voor alle communicatie en interactie met de vermelde medische professionals. De door u aan een arts verstrekte informatie valt niet onder het privacybeleid van Teleflex Incorporated: https://www.teleflex.com/emea/legal/TeleflexEUCustomerandSupplierPrivacyNotice.pdf

  De informatie en inhoud in de tab Zoek een arts worden uitsluitend door de artsen verstrekt. Deze lijst is samengesteld om mensen van dienst te zijn die meer te weten willen komen over het UroLift®-systeem door ze in contact te helpen brengen met artsen die op dit moment aangetoond hebben de bevoegdheden te hebben en die erin geïnteresseerd zijn om hoogwaardige zorg met het UroLift®-systeem te verstrekken.

   

  Om op de tab Zoek een arts te worden opgenomen, moet een arts het UroLift® Integration Pathway-programma (trainingsprogramma voor chirurgen dat een moduletraining en 15 geobserveerde casussen omvat) hebben doorlopen en moet gedurende een periode van maximaal 5 maanden ten minste 3 casussen per maand hebben uitgevoerd.

  Om op de tab Zoek een arts te blijven, moet de arts aan het volgende voldoen:

  1. gedurende een periode van 6 maanden ten minste 15 casussen uitvoeren; of
  2. gedurende die periode van 6 maanden 3 aanvullende trainingsmodules bij UroLift University afleggen.

  De artsen op deze lijst betalen geen vergoeding voor opname op de lijst. Het is mogelijk dat sommige artsen op deze lijst producten van de firma kopen, consultancydiensten aan de firma leveren en/of deel uitmaken van een overeenkomst voor gemeenschappelijke marketing met de firma. NeoTract/Teleflex Interventional Urology doet geen voorstelling van zaken en geeft geen waarborgen met betrekking tot de vaardigheden van de artsen of de kwaliteit van hun resultaten. U en uw arts moeten besluiten of een behandeling met het UroLift®-systeem de juiste ingreep voor u is.

  De artsen die momenteel op de tab Zoek een arts staan, zijn bezig met de procedure om aan de bovenstaande vereisten te voldoen. Om de 6 maanden wordt een auditperiode uitgevoerd.