MRI-informatie

Maken de implantaten het moeilijk om een MRI te ondergaan?

Niet-klinische onderzoeken hebben aangetoond dat het UroLift-implantaat MR Conditional (MR-veilig onder bepaalde omstandigheden) is. Een patiënt met dit hulpmiddel kan onmiddellijk na plaatsing veilig worden gescand in een MR-systeem dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • statisch magnetisch veld van ten hoogste 3,0 tesla
  • maximale ruimtelijke veldgradiënt van 1.500 gauss/cm (15 T/m) (geëxtrapoleerd)
  • maximale, door het MR-systeem gemelde, over het gehele lichaam gemiddelde specifieke absorptiewaarde (SAR) van 4 W/kg gedurende 15 minuten continu scannen (d.w.z. per pulssequentie) (in de gebruiksmodus van het eerste niveau)

Onder de hierboven gedefinieerde scanomstandigheden zal het UroLift-implantaat na 15 minuten continu scannen (d.w.z. per pulssequentie) naar verwachting een maximale temperatuurstijging van 2,4 °C teweegbrengen.

Bij niet-klinische tests doet het door het hulpmiddel veroorzaakte beeldartefact zich voor op een afstand van ongeveer 15 mm van het UroLift-implantaat bij scans met een gradiëntecho-pulssequentie en een MR-systeem van 3,0 tesla.

De veiligheid van het plaatsingssysteem is niet geëvalueerd in de MR-omgeving en daarom mag het plaatsingssysteem niet in de MR-omgeving worden gebruikt.

Als u vragen over MRI-veiligheid hebt, raadpleeg dan uw arts.

Bekijk meer publicaties