Leden van de nieuwsmedia kunnen vragen richten aan:

USA
Nicole Osmer
Health + Commerce
Phone: (650) 454-0504
nicole@healthandcommerce.com

EMEA
Emma Duggan
Product Specialist, EMEA
Teleflex, Incorporated
+44 (0) 330 088 9549
matt.wiggins@Teleflex.com

Australia
Thuy Le
Marketing Manager, Australia
Teleflex, Incorporated
+61 (0) 439 488 324
thuy.le@teleflex.com

Voor niet met de nieuwsmedia verband houdende vragen kunt u
contact opnemen met ons hoofdkantoor op
 +31 (0) 88 00 215 00.